تأمین اعتبار ۲ پروژه بزرگ وزارت ارتباطات در بودجه ۹۸ مشارکتی شد

تأمین اعتبار ۲ پروژه بزرگ وزارت ارتباطات در بودجه ۹۸ مشارکتی شد

پروژه‌های «افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک داده» تا ۳۰ ترابیت بر ثانیه و «افزایش ظرفیت هاب پستی» تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن در قالب طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی بودجه در نظر گرفته شد.

در لایحه بودجه سال آینده کشور، دولت دو پروژه ارتباطات و فناوری اطلاعات را درقالب پروژه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی مطرح و برای هر کدام از آنها به صورت مستقل برآورد اعتبار کرده است.

پروژه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی در قالب طرح‌های عمرانی مطرح می‌شود که در واقع مکانیزمی است که در آن بخش عمومی اعم از دولت و سایر نهادهای حکومتی به منظور تأمین خدمات زیربنایی، از ظرفیت‌های بخش خصوصی در قالب دانش، تجربه و حتی منابع مالی استفاده می‌کنند.

«ایجاد و توسعه بسترهای ارتقای ظرفیت ترانزیت ترافیک» به شکل سراسری یکی از پروژه‌هایی است که در واقع منجر به افزایش مسیر انتقال داده می‌شود و در برآوردهای دولت برای رسیدن به ظرفیت 30 ترابیت بر ثانیه به اعتبار 250 میلیارد تومانی نیاز است.

«ایجاد و توسعه سامانه‌های ارائه خدمات نوین و بسترهای ارتقای ظرفیت ترانزیت پستی» دیگر پروژه قرار گرفته در قالب طرح‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی است که در نظر دارد ظرفیت هاب پستی کشور را افزایش داده و انتقال مرسولات پستی را به یک میلیون و 600 هزار تن برساند.

اعتباری که برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته شده است نیز هزار میلیارد تومان است.

منبع: تسنیم

بدون نظر

ارسال دیدگاه