امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان میراث فرهنگی و جامعه گردشگری الکترونیکی /واگذاری برخی از امور مرتبط به استارتاپ‌ها به بخش خصوصی

امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان میراث فرهنگی و جامعه گردشگری الکترونیکی /واگذاری برخی از امور مرتبط به استارتاپ‌ها به بخش خصوصی

برخی از امور مرتبط به استارتاپ‌ها در قالب امضای تفاهمنامه میان سازمان میراث فرهنگی و جامعه گردشگری الکترونیکی به بخش خصوصی واگذار شد. حسین اربابی معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت:تفاهمنامه‌ای با جامعه گردشگری الکترونیکی امضا شده است که دوستان یک کارگروه توانمندسازی تشکیل بدهند و با نظارت سازمان، افراد فعال در راه‌اندازی کسب و کار‌های نوین در حوزه تجاری را توانمندسازی کنند. وی با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف تشکیل این کارگروه، شناسایی حوزه‌های مغفولی است که ما نیازمند ارائه خدمات نوین در آن‌ها هستیم، بیان کرد:قدم برداشتن در مسیر ایجاد، تشکیل، حمایت و در مسیر خدمات قرار گرفتن استارتاپ‌های فعال در حوزه گردشگری، یکی دیگر از اهداف تشکیل این کارگروه است بنابراین ما برخی از امور را در راستای کار‌هایی که بخش خصوصی انجام می‌دهند و در آن‌ها موفق هستند، به بخش خصوصی واگذار کرده ایم.اربابی گفت:براساس تفاهمنامه‌ای که با جامعه گردشگری الکترونیکی امضا شد، از این به بعد به صورت دوره‌ای مراسم‌ها، جشنواره‌های ایده‌های نو، خلاقیت‌ها و کسب و کار‌های نوآورانه را در برنامه خواهیم داشت.
خبرگزاری جوان

 

بدون نظر

ارسال دیدگاه