برگزاری اولین جلسه کمیته علمی همایش اقتصاد گردشگری با رویکرد مشارکت

برگزاری اولین جلسه کمیته علمی همایش اقتصاد گردشگری با رویکرد مشارکت

نخستین جلسه کمیته علمی همایش اقتصاد گردشگری با رویکرد مشارکت (pspp.رسانه) روز یکشنبه 13 خرداد 1397به ریاست مهندس علیرضا پوراسد دبیر کمیته علمی همایش تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی همایش، در اين جلسه اعضا به بررسی اهداف و محورهای همایش پرداختند و اهداف پیشنهادی از جمله تبیین جایگاه و نقش رسانه در تامین مالی صنعت گردشگری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری از طریق انتقال تجربیات ملی و بین‌المللی در زمینه تامین مالی، آشنایی متولیان و فعالان صنعت گردشگری با ظرفیت‌های گرذشگری هنری در توسعه اشتغال روستائی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ( تبلیغات، بازاریابی، برندینگ و ایجاد زیرساخت و توسعه ….)از سوی اعضا مطرح و تعیین شد .

در این نشست همچنین محورهای همایش نقش بوم‌گردی در توسعه پایدار مقاصد گرشگری، نقش بخش خصوصی و کارآفرینان در صنعت گردشگری، نقش صنعت گردشگری در اشتغال پایدار، روش‌های نوین تولید ارزش در مقاصد گردشگری، نقش گردشگری هنری در اشتغال پایدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 

بدون نظر

ارسال دیدگاه