محورهای همایش

  •  معرفی روش‌های نوین اطلاع‌رسانی، تبلیغات و مدیریت افکار عمومی در صنعت گردشگری
  •  تشریح سازوکار مشارکت عمومی اجتماعی خصوصی (PSPP) و نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد در رونق صنعت گردشگری
  •  تبیین جایگاه و نقش تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری
  •  چالش‌های واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری (تشریح دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق2)
  •  معرفی تجربیات ملی و بین‌المللی موفق در زمینه تامین مالی در صنعت گردشگری