ساختار اتاق فکر

افراد کلیدی

37458438-39d0-4eff-aa45-a0ade7c897d733

رئیس گروه توسعه مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه

محسن رجایی

رئیس گروه توسعه مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه
photo_2018-10-29_13-54-502

مهندس علیرضا پوراسد

معمار اتاق فکر
azizi2

شبنم عزیزی

دبیر اتاق فکر
دکتر پورعباسی

دکترسید حسام الدین پورعباسی

1-_U7A98r21

مجیدرضا زرویی

بانی اتاق فکر
ba814305-4b54-458c-ad25-292f8d27a73c

مهندس شهلا حسنی