حامیان مالی

1790132 (1)

دکتر محمد سلطانی‌فر

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
37458438-39d0-4eff-aa45-a0ade7c897d733

رئیس گروه توسعه مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه

محسن رجایی

رئیس گروه توسعه مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه
70441_3337407328_885_957

توضیحات لازم و ارائه شده، توضیحات لازم و ارائه شده

دکتر محمد حق پناهی

دبیرکل همایش
photo_2018-11-13_17-13-459

دکتر ارغوان فرزین معتمد

عضو کمیته علمی
49800acb-cb3b-4331-8d5c-a10292d619b15

دکتر امیرعباس عروجی

رئیس شورای سیاست‌گذاری
photo_2018-10-29_13-54-502

مهندس علیرضا پوراسد

دبیر علمی
azizi2

شبنم عزیزی

مدیر روابط عمومی و رسانه
دکتر پورعباسی

دکترسید حسام الدین پورعباسی

عضو کمیته علمی
af688c0c-7524-435d-859e-ac3b09cbd7bقf

دکتر محبوبه کاظمی

عضو کمیته علمی
toraj

دکتر فردین شورج

عضو کمیته علمی
photo_2017-05-11_09-53-02

مهندس شهلا حسنی

عضو کمیته علمی
1-_U7A98r21

مجیدرضا زرویی

دبیر اجرایی